Kapat

1972 İstanbul doğumlu Kamil ÖNAL, evli ve 2 çocuk babasıdır.

1976 yılında Balat/ İstanbul’da Sayın Osman ÖNAL tarafından başlatılan Gemi Geri Dönüşüm faaliyetlerini, baba mesleği olarak ,1990 yılından itibaren Aliağa Gemi Söküm bölgesinde sürdürmektedir.

Halen ÖGE Gemi Söküm İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret A.ş, Denizli Üretim A.ş sahibi ve Türkiye’de bir ilk olan, Aliağa Etki LNG depolama limanı ortaklarındandır. İnşaat sektöründe de faaliyetlerini sürdürmektedir.

19.11.2018 tarihinde yapılan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği genel kurulunda yönetim kurulu Başkanlığı’na seçilen iş adamı Kamil ÖNAL, İstanbul Deniz Ticaret odası meclis üyesi görevini de sürdürmektedir.


Başkanın Mesajı

Dünya ticaretinin en önemli unsuru olan deniz taşımacılığında, dünya  denizlerinde dolaşmakta olan 300 GT üzerinde 48.000 gemi bulunmaktadır ve bu gemilerin yaş ortalaması 24 ‘dür. İstatistikî olarak 15 yaşını geçmiş gemilerin çevre felaketleri ile sonuçlanan kazalara sebebiyet verme riskleri oldukça yüksektir. Deniz ticaret filosunun yaşı dikkate alındığın da ortaya geri dönüşümü gerçekleştirilecek müthiş bir çelik atığın çıkması, kaçınılmaz hale gelmektedir. Halen dünyada da yıllık 15 milyon ton gemi söküm kapasitesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu müthiş çelik atığın çevre ve insan sağlığına duyarlı şekilde geri kazanılmaması halinde trajik sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır.

Gemiler tersanelerde doğdukça ömrünü tamamlayan gemiler içinde söküm yerleri var olmalıdır. Gemi geri dönüşüm dünyanın nadide koylarına, ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin, içindeki atıklarla birlikte terk edilmesi sonucu oluşacak çevre felaketlerinin önlenmesi adına, çok önemli bir görev üstelen sektördür.

Hurda gemilerin %98’i çelik bununda %95 ‘i yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Sektör doğal kaynakların kullanımının önlenmesi, yeniden kullanım ve ticari açıdan yapılmaya değer bir sektördür.

Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı amacıyla hurda gemiler sökülür ve işlemlere

tabi tutularak çeşitli ürünler elde edilir. Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir rol üstlenen Gemi Geri Dönüşümü IMO dünya denizcilik örgütünün de kabul ettiği gibi “yeşil endüstri” diye de anılmaktadır.

ILO (Dünya çalışma örgütü) tarafından çok tehlikeli işler sınıfında ve yoğun emek iş olarak kabul edilen gemi geri dönüşüm, işin doğası, yani parçalama faaliyetleri nedeniyle, görüntüsel açıdan dezavantajlı durumdadır. Bu görüntüyü değiştirmek adına, 2000’li yılların başında kalıcı yatırımlara başlanmış, firmalar Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği çatısı altında örgütlenmişlerdir.

Gemi geri Dönüşüm faaliyetlerinin ülkemizde sadece bir bölgede yapılması nedeniyle, kamuoyu tarafından çok bilinmeyen/tanınmayan bu sektör dür.

Derneğimiz tanıtım faaliyetlerinde etkin bir rol üstelenerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

2000’li yıllardan itibaren günümüze kadar yapılanlara, alınan tedbirlere ve uygulamalara baktığımızda, gemi geri dönüşümün sektörünün çehresinin değiştiği açıkça görülmektedir.

Çevre ve iş sağlığı için alınan her tedbir ve yatırım kutsal bir iş olarak görme ilkesi ve yapıcı eleştirilere açık paylaşımcı bir politika ile faaliyetlerimizi sürdürme kararlılığındayız.

Saygılarımla.

Kamil ÖNAL

Yönetim Kurulu Başkanı