Kapat

DERNEĞİNİN ROLÜ ve ÖNEMİ
GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ALİAĞA-İZMİR www.gemisander.com Ülkemizde en büyük sorunlardan biri; çevre ve iş sağlığı açısından risk teşkil eden sektörlerde
örgütlenme, planlama eksikliği, faaliyetlerin düzensizliği ve disiplin içerisinde yapılamıyor olmasıdır. Yaşanan çevre kirlilikleri ve iş kazalarının başlıca sebebi budur.
Devletin ilgili birimlerinin elindeki imkânlarla binlerce işletmeyi her an denetlemesi, faaliyetlerini izlemesi mümkün gözükmemektedir. Tesisler faaliyet alanlarında örgütlenerek
kendi oto kontrol mekanizmalarını kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir. Örnek örgütlenmenin iyi bir örneği olan ;Gemi Geri Dönüşüm sektörü; Türkiye’nin tek gemi söküm bölgesi olan İZMİR’in Aliağa ilçesinde 22 lisanslı işletme ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmiş yıllarda zor günler yaşayan sektör; 2001 yılında, Dernek merkezini Aliağa Gemi Söküm bölgesine taşıyarak, örgütlenmiş, çalışma koşullarını düzeltme, çevre ve iş sağlığı ile ilgili tüm kurallara uyma kararlığı ile bugünkü başarının temellerini atmıştır. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 2004 yılında ilk icraat olarak Atık Yönetim Merkezini kurmuş ve Türkiye de ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘’Asbest söküm ve Atık Yönetimi izni almıştır. Bugün, gemilerde söküm öncesinde envanter raporları ile tespit edilen atıkların toplanması- geçici depolanması ve Bertarafının sağlanarak bağlı olduğu kurumlara raporlama işlemleri, merkezden yapılmaktadır. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği bölgede, çevre ve iş sağlığı birimi olarak tüm üyelerinin faaliyetleri izlemekte, kontrol etmekte ve uyarmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı yapıları Genel Müdürlüğü ve Dernek yetkilileri ile Söküm alanlarındaki çevre ve iş sağlığı yatırım ve tedbir kriterleri belirlenmiştir. Kriterlere uyma konusunda kararlılık gösteren firmalar sektörün geleceği adına, zor günlerde öz kaynaklarından yaptıkları yatırımlarla dernek önderliğinde rehabilite olma kararlılıklarını göstermişlerdir. Dernek, yatırımların her aşamasında danışman gibi görev yapmış, üyelerinin kararlılıklarına destek olmuştur.