Kapat

Faaliyetlerimizde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;


GEMİSANDER Yönetimi olarak;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimle atık yönetimi yaparak ilgilitarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
Yürülükteki Çevre/ISG ve diğer ilgili mevzuata ve şartlara uymayı,uygulamayı, IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,
Yönetim kurulumuzca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,


Çevre Yönetimi

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı, Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi, Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı, Acil durumlar için hazır olmayı,


ISG yönetimi

Faaliyetlerimizde yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerekizlemeyi, Kontrol hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadankaldırmayı ve azaltmayı, ISG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı, Acil durumlar için hazır olmayı, Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, Yönetim kurulu olarak taahhüt ederiz. 03.01.2019