Derneğin Rolü ve Yapısı

Ülkemizde en büyük sorunlardan biri; çevre ve iş sağlığı açısından risk teşkil eden sektörlerde örgütlenme, planlama eksikliği, faaliyetlerin düzensizliği ve disiplin içersinde yapılamıyor olmasıdır. Yaşanan çere kirlilikleri ve iş kazalarının başlıca sebebi budur.

Devletin ilgili birimlerinin elindeki imkanlarla binlerce işletmeyi her an denetlemesi, faaliyetlerini izlemesi mümkün gözükmemektedir. Tesisler faaliyet alanlarında örgütlenerek kendi oto kontrol mekanizmalarını kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir.

Örnek örgütlenmenin iyi bir bir örneği olan;

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneği bölgede, çevre ve iş sağlığı birimi olarak tüm üyelerinin faaliyetleri izlemekte, kontrol etmekte ve uyarmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı yapıları Genel Müdürlüğü ve Dernek yetkilileri ile Söküm alanlarındaki çevre ve iş sağlığı ve tedbir kriterleri belirlenmiştir. Kriterlere uyma konusunda kararlılık gösteren firmalar sektörün geleceği adına, zor günlerde öz kaynaklarından yaptıkları yatırımlarla dernek önderliğinde rehabilite olma kararlılıklarını göstermiştir. Dernek, yatırımların her aşamasında danışman gibi görev yapmış, üyelerinin kararlılıklarına destek olmuştur.

Bu gün, Sayın Adem Şimşek Başkanlığında 7 kişilik genç yönetici kadrosu ve işinde uzmanlaşmış 20 idareci ve çalışanı ile üyelerine Atık yönetimi dışında birçok hizmette bulunmaktadır.

Üyelere verilen başlıca hizmetler;

1. Gemi geri dönüşüm çalışanlarının periyodik olarak iş güvenliği – meslek ve intibak eğitim planlamaları yaparak, uygulatmakta, kayıt altına almaktadır.

2. Üyelerine, ortak sağlık birimi vasıtasıyla ambulans ve sağlık hizmeti vermekte, Kurum doktoru tarafından (Çok tehlikeli iş sağlık raporları – reçete ve rutin sağlık muayene ve ilk yardım) hizmeti vererek, sonuçları kayıt altına almaktadır.

3. Gemi geri dönüşüm çalışanlarının meslek hastalıklarının önlenmesi için, periyodik sağlık taramalarını planlamakta, uygulatmakta, sonuçlarını kayıt altına almaktadır.

4. Yağ kirliliği Acil Müdahale Planı kapsamında, üyelerinin sahalarında meydana gelebilecek, kirlilik olaylarına müdahale de koordinasyon görevi yapmakta, aktif olarak müdahale etmektedir.

5. Tesis yangın söndürme imkanlarına ilaveten tam donanımlı itfaiye acarı ile destek vermektedir

6. Gemi geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında yayımlanan ulusal kanun, yönetmelik genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kılavuz ve taraf olunan sözleşme ve revizyonlarını takip ederek, üyelerine duyurmakta, uygulamalar için gerekli çalışmalara rehberlik yapmaktadır.

7. Gemilerin geri dönüşümünde çevre ve iş sağlığı güvenliği yönünden sektörel risk değerlendirmesi yapmakta, revize etmekte, üyelerine yayımlamaktadır.

8. Hurda gemilerin söküm öncesi ve periyodik gaz-solunabilir hava-radyasyon vb kontrollerini yapmakta, firma ve yetkili makamlara raporlamakta, söküm esnasında meydana gelecek kazalara engel olmaktadır.

9. Gemi söküm bölgesinin çevre etki ölçümlerini ilgili yönetmelikler doğrultusunda akredite kurumlara yaptırarak, ilgili makamlara raporlamaktadır.

10. Gemi söküm bölgesine ziyaret-denetim vb maksatlarla gelen Heyetlere refakat etmekte, sektör hakkında bilgilendirmekte.

11. Sektörün idari-hukuksal-ekonomik ve ilgili mevzuat kapsamında ki konularda sorunların çözümü için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunarak, sorunların çözümünü sağlamaktadır.

12. ILO-IMO ve BASEL toplantı ve çalıştaylarına katılarak, alınan Kararları üyelerine duyurmaktadır.

13. Proje ekibiyle, Çevre, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları gibi kurumlara hibe veya destek projelerini hazırlamakta ve katılmaktadır.

14. Üyelerinin gemi tedariki ve hurda pazarlama konularında ki menfaatlerinin korunmasın için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

15. İç ve dış piyasa konjonktürünü izlemekte, prodüktiviteyi artırıcı genel tedbirler üzerinde incelemeler yaparak üyelerine duyurmaktır.

16. Sektöre çevre ve iş sağlığı açısından geri dönüşümünde risk teşkil edebilecek gemilerin üyeleri tarafından alınmaması için gerekli yaptırımları uygular/uygulatır.

Türkiye 2000’li yıllardan itibaren çevreye duyarlı gemi geri dönüşüm faaliyetleri yapma kararlılığını, aldığı tedbirler, yatırımları ve dernek çatısı altında örnek örgütlenme, üyelerinin derneğin aldığı tüm kararlara uyma/uygulama çabaları ile göstermiştir.

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık