GEMİSANDER TER-TEMİZ PROJE ÇALIŞTAYINDA..

GEMİSANDER TER-TEMİZ PROJE ÇALIŞTAYINDA..

Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi Çalıştayı Yapıldı.

Çalıştaya sektör temsilcisi olarak GEMİSANDER koordinatörü Ersin ÇEVİKER katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen, Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen “Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (TER-TEMİZ) Projesi”nde uygulamaya geçildi. Bu kapsamda 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ve Çalıştay’ında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard. Banu BEHRAM KURAN, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yard. Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI ve KOÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih AKBULUT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin temsilcileri, GİSBİR ve GEMİSANDER başta olmak üzere tersane ve gemi geri dönüşüm sektörünün temsilcileri, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden konusunda uzman akademisyenler ve sektörle ilişkili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri; tersane ve gemi söküm sektörünün mevcut çevresel durumunun tartışılması ve uygulamaların geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi.

TER-TEMİZ Projesi ile ülkemizdebulunan tersane envanterinin çıkarılması, tersane ve gemi geri dönüşüm bölgelerinin mevcut çevresel kalite durumlarının tespit edilmesi, tersanelerin mevcut proseslerinin ve amacıyla uygulanması gereken önlem ve idari kriterlerin belirlenmesi, tersanelerde ve gemi geri dönüşüm tesislerinde kullanılan geleneksel imalat süreçlerinden açığa çıkan kirletici emisyonları ile gemi inşaatı, bakımı, onarımı ve sökümü sırasında açığa çıkan atık ve kirleticileri azaltmaya yönelik temiz üretim tekniklerinin belirlenmesi, bu temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve bu kriterler çerçevesinde mevzuatın gözden geçirilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş KAYA’nın koordinatörlüğünde yürütülmekte olan proje; Kocaeli Üniversitesi’nden Biyoloji ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde devam etmektedir.

 

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık