GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİYOR

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİYOR

8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Söküm Yönetmeliği, dönemin gemi geri dönüşüm sektörünün mevcut durumu, sorunları ve hedefleri gözetilerek hazırlanmış olup uluslararası platformlarda örnek olarak takdim edilen gemi geri dönüşüm endüstrimizin düzenlenmesinde ve bugün gelinen noktadaki uygulamalar için bir rehber olmuştur.

Tartışılmaz yararlarına karşın gemi geri dönüşüm endüstrisi, çevre ve güvenlik konularında, günden güne artan kamusal duyarlılığın da etkisiyle çözüm üretmesi gereken birçok sorunsalla karşı karşıya kalmış, Farkındalıkların küresel boyutta gelişmesiyle, ILO (dünya çalışma Örgütü, IMO (dünya denizcilik örgütü ve BASEL sözleşmesi yine hurda gemiler için uygulanabilir bir mekanizma içermemesi nedeni ile ömrünü tamamlamış Avrupalı gemilerin %91’inin, yukarıda bahsedilen mevzuattan kaçınarak, farklı çözümlere yönelmelerine imkân sağlamıştır.
Gemi Geri Dönüşüm faaliyetlerinin çevre ve iş sağlığına uyumlu olarak yapılması kapsamında bağlayıcı konumda olan Hong-Kong sözleşmesi2009 yılında yayımlanmış Türkiye sözleşmeyi kabul eden ülkelerin başımda gelmiştir. Türkiye ile birlikte sözleşmeyi kabul eden ülkeler Belçika Fransa ve Norveç olmuştur.
Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için en az 15 devletin çekince koymadan imza koyması ve ticaret filolarının dünya ticari taşımacılığının en az % 40’ını oluşturması gerekmektedir. Sözleşmeyi kabul eden ülkelerin ticaret filoları halen %25 civarındadır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin zaman alacağı anlaşılmaktadır.

Hong Kong sözleşmesinin uygulanmasının zaman alacağı , gemi geri dönüşüm kapasitesinin %85 ‘ini oluşturan Diğer Asya Ülkelerinin çekinceleri nedeniyle, Avrupa Birliği AB bayraklı Gemiler için bir mevzuat oluşturulması ve uygulanması kararı almıştır.
Avrupa komisyonu 2013 yılında yayımladığı AB gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği ile AB bayraklı gemilerin yönetmelik gereklerini yerine getiren ve listeye dahil olan ülkelere gönderme kararı almıştır. Ancak AB Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi için listeye dahil olan gemi geri dönüşüm firmalarının toplam kapasitelerinin 2.5 milyon ton olması gerekmektedir.
Türkiye Akdenizçanağında Avrupa’ya yakınlığı iş tecrübesi ve örnek uygulamaları ile AB bayraklı gemilerin geri dönüşümünün yapılacağı önemli bir merkezdir.
İlk planda 7 firmamız AB komisyonuna müracaatlarını tamamlamış olup, denetim sürecine alınmışlardır. Diğer firmalarımızda kademeli olarak öncelikle Hong-Kong sözleşmesine uyum sertifikasyonu ve ABKomisyonuna müracaat faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından taslak olarak yayımlanan ve ilgili kurumların görüşlerine sunulan Gemi Söküm Yönetmeliği 2000’liyıllardan itibaren aldığı tedbirle değişen ve gelişen sektörün AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği ve Hong-Kong sözleşmesi uygulamalarının yasallaştırılmasıdır.

Yönetmelik taslağı üyelerimiz ve derneğimiz teknik ekibince incelenmekte olup, sektörün istidam ve kapasite kayıplarına etki edecek uygulamalar gerekçeleri ile ilgilimakamlara sunulacaktır.
Ülkemizce taraf olunan Hong-Kong sözleşmesi ve AB Gemi geridönüşüm Yönetmeliği faaliyette olan gemilerin yapısal elemanlarında mevcut tehlikeli maddelerin tespiti /seyrüsefer hayatı boyunca yapılan onarım ve değişimlerde bu maddelerin tehlikesiz maddelerle değişimi.Gemi inşa sürecinde tehlikeli maddelerin kullanılmasının engellenmesi kuralları ile gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin tehlikelerinin asgariye indirilmesi açısından önemli bir husus olarak önümüzdeki yıllarda etkilerini gösterecektir.

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık