Ekonomi Bakanlığımızdan Denizcilik Sektörü Sorunları Çözüm Toplantısı

Ekonomi Bakanlığımızdan Denizcilik Sektörü Sorunları Çözüm Toplantısı

EKONOMİ BAKANLIĞIMIZDAN DENİZCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARI ÇÖZÜM TOPLANTISI   KIRALAMA SÜRELERI

 

11.08.2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ’ nin katılımı ile gerçekleştirilen Denizcilik sektörü sorunları çözüm toplantısına Derneğimiz Yönetim Kurulu 2 .  Başkanı   Ramazan  YİĞİT  ve Yönetim Kurulu üyesi  Erol POLAT katılmıştır.  

 

Söz konusu toplantıda, Derneğimiz 2. Başkanı Ramazan YİĞİT tarafından gemi söküm bölgesinde faaliyette bulunan firmalarımızın TOKİ kira sözleşmelerinin 2026 yılında sona ereceği, taraf olduğumuz Hong-Kong sözleşmesi ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliğine uyum ve diğer gemi geri dönüşüm ülkeleri ile rekabet ve  kalıcı  yatırımların yapılması için, Firmaların kira sözleşmelerinin Gemi İnşa Sektöründe olduğu gibi, sözleşme bitim tarihi olan 2026 tarihi beklenilmeden 49 yıllığına uzatılması kalıcı yatırımların yapılması/devamı  için önemli olduğu arz edilmiştir.  

 

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ ‘Gemi Geri Dönüşüm Sektörünün kiralama süresi’’ ile ilgili çalışma yapılması için  gerekli talimatları vermiştir.

 

Ekonomi Bakanlığımızın bu çalışması sektörde memnuniyet ve   takdirle  karşılanmış, Sektör temsilcilerinin Bakan ile buluşmaları ve sorunlarını dile getirmelerinin sorunlarının çözümüne ulaşması açısından önemli bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir.

 

Eylül ayı içerisinde bağlı olunan Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Gemi Geri Dönüşüm sektörü 2006 yılına kadar Arsa ofisinden 5 yıllık kira sözleşmeleri ile faaliyetlerini sürdürmekte idi. Bu tarihlerde sektör kalıcı başta çevre ve alt yapı yatırımlarının yapılması için büyük bir engel teşkil etmiştir.

2006 yılında, TOKİ tarafından yapılan 20 yıllık kiralama süreci ile birlikte bölgede ve firmalarımızda kalıcı yatırım faaliyetleri başlamış, bölgeye yapılan (söküm sahalarının betonlanması, sosyal tesislerin yenilenmesi/yapılması/yangın söndürme donanımlarının yenilenmesi, dernek binası ve bölgeye hizmet edecek caminin yapılması vb) yaklaşık toplam yatırım bedeli  100  milyon Tl’dir.  

Gerçekleştirilen yatırımlar, firmaların öz kaynaklarından sağlanmış, hiçbir maddi destek alınmamıştır.  

Sektörümüzün   Akdeniz çanağında önemli bir sektördür.  AB bayrakların % 85 i ülkemizde geri dönüştürülmektedir.

2013 yılında yayımlanan AB gemi geri dönüşüm yönetmeliği ile ülkemizin kabul ettiği Hong Kong sözleşmesine uyum için  gerekli başta artık su ve balast suyu merkezi arıtma sistemleri  ile  ortak Ara depolama tesisleri ayrıca  firmaların sözleşme ve AB yönetmeliği uyum sürecinde tesis içerindeki ve söküm bölgesi içindeki kalıcı yatırımlarının  yapılması gerekmektedir.

Sektörden 2016 yılında İZMİR bölgesindeki demir çelik fabrikalarına hammadde olarak kazandırılan hurda hammaddesi 600.000 tondur. Bölgedeki demir çelik fabrikalarının ürettiği özellikle yassı demir çelik   mamullerin  üretimin de kalite standartların sağlanması için dünyanın en değerli hurdası olan gemi hurdalarına ihitiyaç duyulmaktadır.

Sektörün 2016 yılında iş hacmi yaklaşık 1 milyar TL’dir.

Gemi sacları, katışık maddeler ve istenmeyen kimyasal bileşimlerden arınmış niteliğiyle, üretim kalitesi ve verimliliği olumlu yönde etkilemektedir.  Gemi sacları, kesilmiş sac hurdaları olduklarından yassı mamullerin sahip olması gereken fiziksel  (et kalınlığı, yassılık ve ebat) ve   kimyasal özelliklere sahiptirler.  Gemi sacı, ağır hurda olduğundan, enerji verimliliğini de arttırmaktadır.  

Gemi Geri Dönüşüm sektörü Aliağa ve  çevresinde  sağladığı   yaklaşık  10.000 kişilik dolaylı istihdamla önemli bir sektördür.

Dünyada her yıl 15 milyondan fazla geminin geri dönüşümünün yapılması gerekmektedir. AB Yönetmeliği ve Hong Kong sözleşmesinin kural ve standartları diğer Asya ülkelerinin durumu da dikkate alındığında hurda gemilerin ülkemize yönelmesi beklenen sonuçtur. AB Birliği  bayraklı  yıllık 2.5 milyon ton hurdaya çıkacak gemi olması ve AB tesislerinin maksimum 500.000 ton halihazır kapasiteleri  dikkate alındığında ülkemiz bu gemileri yöneleceği tek ülke olması muhtemeldir.

Ülkemizde başta kalıcı çevre ve tesis alt yapı yatırımlarının yapılması için  Firmaların kira sözleşmelerinin Gemi İnşa Sektöründe olduğu gibi, sözleşme bitim tarihi olan 2026 tarihi beklenilmeden 49 yıllığına uzatılması kalıcı yatırımların devamı için büyük önem arz etmektedir.  

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık