Foto Galeri

Foto Galeri

Güncel Haberler

Gelenek ve göreneklerimizle anlam bulan,hayatımıza değer katan bir bayramda daha birlikteyiz. Kurban Bayramınızı gönülden kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

...

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan Tehlikeli Madde faaliyet Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge ve Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ kapsamında firmalarımız Tehlikeli Madde Faaliyet belgelerini alarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık hizmeti almaya başlamışlardır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına sahalarda yapacakları denetim faaliyetlerinde yerleşim planları ve iş sağlığı ve güvenliği açısından […]

...

Yüce Türk Milletinin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi karşıtı olan ve tarihimize kara bir leke olarak geçen hain darbe girişimine karşı vatanını canıyla, kanıyla savunmuş, göğsünü hain kurşununa siper etmiş tüm Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

...

Ramazan Bayramınızı tebrik eder; Saygı, Sevgi ve Huzur ile Kardeşlik bağlarının daha da güçlendiği günler dileriz.

...

2013 yılında yayımlanan Avrupa Birliği  Gemi  Geri  Dönüşüm  Yönetmeliği kapsamında, Avrupa Gemi Geri Dönüşüm  listesine  dahil   olmak için müracaat eden firmalarımızın denetimlerine başlandı. İlk denetimler AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen DNV GL  tarafından yapıldı. Denetimlere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü uzmanı gözlemci olarak katıldı. Heyet 4-8 Haziran 2018 tarihleri arasında,   AB Komisyonuna müracaatlarını tamamlayan 7 […]

...

Gemi Geri Dönüşüm tesislerinde çalışan tüm işçiler için Hurda gemilerde atıklar ve Atık Yönetim eğitim seminerlerine başlandı. Eğitim seminerlerinde çalışanların atıklar  tespiti  ve yönetim uygulamaları konusunda bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. İlki 07.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitimlerde işçilere ; Atık nedir. Tehlikeli ve Tehlikesiz atıklar nelerdir. Hurda gemilerde atık tespiti  nasıl yapılır. Hurda gemilerde atıklar ve  atıkların  potansiyel  […]

...

NSPA (NATO SupportandProcurementAgency ) bünyesinde yürütülen D3 SP Askeri teçhizat ayıklama ve ayırma ortaklığının 9.toplantısı 30 mayıs 2018 tarihinde İZMİR’de gerçekleştirildi. Toplantıya NATO  üyesi ülkeleri  temisilenPORTEKİZ , İTALYA  DANİMARKA  yetkilileri katılım sağladı. Derneğimiz toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı  Gün ALP ERDİL – 2.Başkan Ramazan YİĞİT , Atık Yönetim Merkezi ve dernek koordinatörü Ersin ÇEVİKER ile katılım […]

...

8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Söküm Yönetmeliği, dönemin gemi geri dönüşüm sektörünün mevcut durumu, sorunları ve hedefleri gözetilerek hazırlanmış olup uluslararası platformlarda örnek olarak takdim edilen gemi geri dönüşüm endüstrimizin düzenlenmesinde ve bugün gelinen noktadaki uygulamalar için bir rehber olmuştur. Tartışılmaz yararlarına karşın gemi geri dönüşüm endüstrisi, çevre ve güvenlik […]

...

Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.

...

Ramazan ayının dünyamıza getirdiği tüm güzelliklerin kalıcı olması ve millet olarak birlik, beraberlik, kardeşliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; Ramazan ayının milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz.

...

Yaşam deneyimleriyle yolumuzu aydınlatan, dünyayı, insanları ve yaşamı sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan yüce varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi.” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde geri dönüştürülen 33 hurda gemiden yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildiğini bildirdi. Öztürk, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin Türkiye […]

...

“1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günüdür. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında büyük katkılar sağlayan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”

...

Gemi Söküm Böl­ge­sin­de  en iyi ör­güt­len­me­nin bir ör­ne­ği olan der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne ver­di­ği hiz­met­ler­le önem­li bir  mis­yon üst­len­miş­tir. Gemi Ge­ri­Dö­nü­şüm­Sa­na­yi­ci­le­ri­Der­ne­ği­Ge­mi Geri Dö­nü­şüm­fa­ali­yet­le­rin­de­ül­ke­mi­zin­ta­ra­fol­du­ğu­ulus­la­ra­ra­sı­söz­leş­me­ler BA­SEL-ILO –IMO vb) veAB  Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği MEPC (Deniz Çevre Ko­ru­ma ko­mi­te­si ka­rar­la­rı) ya­sal­mev­zu­at­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­fa­ali­yet­le­ri­ne­en­teg­re­ede­rek­ye­ri­ne­ge­tir­mek­te­mev­zu­at­la­rı­ta­ki­pe­de­re­kuy­gu­la­ma­ya­al­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da üye­le­ri­ne reh­ber­lik et­mek­te­dir. Der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne sun­du­ğu  mer­ke­zi  Atık Yö­ne­ti­mi hiz­me­ti ya­nın­da, Am­bu­lans­ve ilk yar­dım­hiz­me­ti, Çevre mev­zu­at­la­rı kap­sa­mın­da […]

...

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Bu günde vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için canını veren Aziz Şehitlerimizi rahmet,minnet ve saygıyla anıyoruz.

...

Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ilk kez toplandığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak, toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Gümrük Günü’nün bu yılki sloganı “İletişim, daha iyi bir işbirliği için bilgi paylaşımı” olarak belirlendi. Sloganla; uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve kolaylaştırılmasında işbirliğinin sağlanması, sağlıklı iletişimin kurularak uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin mevzuat, kurallar ve […]

...

Haber: Özgür GÜN 2017 yılında Gemi Geri Dönüşümden Demir çelik sektörüne 800.000 ton hurda hammaddesi sağlandı. Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Der­ne­ği Baş­ka­nı Gün Alp ERDİL 2017 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Başkan Erdil, İzmir’in Ali­ağa il­çe­sin­de ül­ke­mi­zin önem­li sa­na­yi te­sis­le­ri liman ve is­ke­le­le­rin yer al­dı­ğı bir böl­ge­miz­dir. Bu­ra­da fa­ali­yet gös­te­ren de­ği­şik iş kol­la­rı da ülke eko­no­mi­miz için büyük […]

...

Video Galeri

Video Galeri
Yukarı Çık