Foto Galeri

Foto Galeri

Güncel Haberler

Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.

...

Ramazan ayının dünyamıza getirdiği tüm güzelliklerin kalıcı olması ve millet olarak birlik, beraberlik, kardeşliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; Ramazan ayının milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz.

...

Yaşam deneyimleriyle yolumuzu aydınlatan, dünyayı, insanları ve yaşamı sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan yüce varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi.” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde geri dönüştürülen 33 hurda gemiden yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildiğini bildirdi. Öztürk, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin Türkiye […]

...

“1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günüdür. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında büyük katkılar sağlayan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”

...

Gemi Söküm Böl­ge­sin­de  en iyi ör­güt­len­me­nin bir ör­ne­ği olan der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne ver­di­ği hiz­met­ler­le önem­li bir  mis­yon üst­len­miş­tir. Gemi Ge­ri­Dö­nü­şüm­Sa­na­yi­ci­le­ri­Der­ne­ği­Ge­mi Geri Dö­nü­şüm­fa­ali­yet­le­rin­de­ül­ke­mi­zin­ta­ra­fol­du­ğu­ulus­la­ra­ra­sı­söz­leş­me­ler BA­SEL-ILO –IMO vb) veAB  Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği MEPC (Deniz Çevre Ko­ru­ma ko­mi­te­si ka­rar­la­rı) ya­sal­mev­zu­at­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­fa­ali­yet­le­ri­ne­en­teg­re­ede­rek­ye­ri­ne­ge­tir­mek­te­mev­zu­at­la­rı­ta­ki­pe­de­re­kuy­gu­la­ma­ya­al­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da üye­le­ri­ne reh­ber­lik et­mek­te­dir. Der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne sun­du­ğu  mer­ke­zi  Atık Yö­ne­ti­mi hiz­me­ti ya­nın­da, Am­bu­lans­ve ilk yar­dım­hiz­me­ti, Çevre mev­zu­at­la­rı kap­sa­mın­da […]

...

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Bu günde vatanımızın bağımsızlığı ve birliği için canını veren Aziz Şehitlerimizi rahmet,minnet ve saygıyla anıyoruz.

...

Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ilk kez toplandığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak, toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Gümrük Günü’nün bu yılki sloganı “İletişim, daha iyi bir işbirliği için bilgi paylaşımı” olarak belirlendi. Sloganla; uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve kolaylaştırılmasında işbirliğinin sağlanması, sağlıklı iletişimin kurularak uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin mevzuat, kurallar ve […]

...

Haber: Özgür GÜN 2017 yılında Gemi Geri Dönüşümden Demir çelik sektörüne 800.000 ton hurda hammaddesi sağlandı. Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Der­ne­ği Baş­ka­nı Gün Alp ERDİL 2017 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Başkan Erdil, İzmir’in Ali­ağa il­çe­sin­de ül­ke­mi­zin önem­li sa­na­yi te­sis­le­ri liman ve is­ke­le­le­rin yer al­dı­ğı bir böl­ge­miz­dir. Bu­ra­da fa­ali­yet gös­te­ren de­ği­şik iş kol­la­rı da ülke eko­no­mi­miz için büyük […]

...

22.12.2017 tarihinde Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği tarafından Çevre Bilinci – İşyerlerinde Taciz Ayrımcılık (Mobing) hakkında bilgilendirme ile Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele konularında eğitim semineri düzenlendi. Dernek eğitim salonunda düzenlenen eğitimler Atık Yönetim Sorumlusu ve kalite yönetim sistemi iç denetçisi Ersin ÇEVİKER ve İş Sağlığı Güvenliği uzmanı Birol İNAM tarafından verildi.Çalışanlar tarafından ilgi ile izlenen […]

...

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim ÖZPAK, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Daire başkanı Salih TAN, Aliağa Liman Başkanı Levent KÖLETELİ ve Başkan Yardımcısı ,Gemi Geri Dönüşüm tesislerinde incelemelerde bulundu Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim ÖZPAK, başkanlığında ki heyet GEMİSANDER Yönetim kurulu tarafından karşılandı. Dernek yetkilisince, […]

...

Sabah Gazetesi’nin “EGENİN DEĞERLERİ” özel sayısında çıkan haberimizi okumak için lütfen aşağıdaki “Yeşil Endüstri Gemi Geri Dönüşüm Sanayisi” pdf linkine tıklayınız.Yeşil Endüstri Gemi Geri Dönüşüm Sanayisi

...

“Ülkemizin ve Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; önce Meclisi ardından da Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet eden büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 94. yılının Ülkemiz için kardeşlik, huzur, refah, barış ve mutlulukla dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”

...

2872 Sayılı Çevre ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verilen zorunlu eğitimlerin yanı sıra, dernek tarafından verilen sektöre özel eğitimlere devam ediliyor. 03 Ekim 2017 tarihinde; 1. Kılavuz kaptanların gemiye emniyetli çıkışı-manevra öncesi hazırlıklar 2. VHF kullanma ve iletişim usulleri 3. Gemilerin baştankara olma faaliyetlerinde komşu parsellerde alınacak güvenlik önlemleri 4. Hurda […]

...

PAKİSTAN KALKINMA BAKANLIĞI  ZİYARETİ Pakistan’ın Baluchistan Eyaletinde kain Gaddani Gemi Söküm Sanayii tesislerinin Baluchistan Eyalet Hükümeti , bu bölgedeki  gemi sökümü tesislerinin uluslararası standartlara getirilmesi amacıyla modernizasyon ve ıslah süreci başlatmış bulunmaktadır. Bu  kapsamda ; Baluchistan Kalkınma İdaresi heyeti Kalkınma Bakanı Dr. Hamid Khan Achakzai  başkanlığında 02 Ekim 2017 tarihinde tesislerimizi ziyaret etti.   Heyetin ziyaret […]

...

Video Galeri

Video Galeri
Yukarı Çık